MuatTurun

 

cooltext1506255214

Modul VLE

cooltext1447591044

1. Borang folio Tokoh Nilam Negeri

2. Borang kebenaran Ibu bapa/penjaga Nilam Negeri

3.Sejarah Akademik Calon Nilam

4. Buku Panduan Untuk GPM

5. Buku Pengurusan PSS

5. Eduweb TV

5. Senarai Tugas GPM

6. Brosur Pusat Sumber Sekolah

Bahan yang dikongsikan disini adalah untuk dijadikan rujukan dan panduan. Diharapkan dapat digunakan dengan sebaiknya seterusnya menjadikan pengurusan PSS lebih efektif dan berkesan.

BIL PERKARA MUAT TURUN
1  Borang Permohonan Guru Bestari Download
2  Profil Diri dan Sekolah (Word) Download
3  Pekeliling waktu bertugas guru media (PDF) Download
4  Borang Permohonan Menjadi Guru Media Download
5  Penggredan Kendiri Pusat Sumber Sekolah Download
6  Borang NILAM Terbaru (Database Excel) 1 Download
7 Divider Fail Nilam Sekolah  (word) Download
8 Analisis Pembacaan Kelas (word) Download
9 Carta Gant (word) Download
10 Kad REKOD BACAAN (RP ) (word) Download
11 Laporan Status Kelas (word) Download
12 Senarai Semak Guru NILAM (word) Download
13 Graf J & RP Status NILAM Sekolah (excel) Download
14 Status Tahunan Jauhari – Bulanan (excel) Download
15 Status Tahunan Jauhari & RP (excel) Download
16 Kursus NLAM KK JUL 2008 (p.point) Download
17 NILAM-kriteria calon nilam SR (p.point) Download
18 Tahap Rakan Pembaca 2 (p.point) Download
19 Contoh Rekod Penggunaan Pusat Akses Sekolah (PDF) Download
20 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (PDF) Download
21 Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari (PDF) Download
22 25 ideas to MOTIVATE young readers (word) Download
23 Kriteria pemilihan karya agung (word) Download
24 Merancang Aktiviti Membaca (word) Download
25 Nilai Dokumen (word) Download
26 Pengurusan P. NILAM1 (word) Download
27 PROGRAM BACAAN NILAM (word) Download
28 SIJIL NILAM (word) Download
29 Nilam Rakan Pembaca (ppt) Download
30 Taklimat NLAM V2(ppt) Download
31 Analisis Pembacaan Bulanan Kelas (Word) Download
32 CARTA GANT (Word) Download
33 Graf Tahap Jauhari dan RP (excel) Download
34 Senarai Semak Urus P. NILAM (Word) Download
35 Status Tahunan Jauhari & RP (Excel) Download
36 Lampiran NILAM3A (Word) Download
37 Taklimat NLAM  V2 (ppt) Download
38 Analisis Pembacaan Kelas (Word) Download
39 Carta GANT (Word) Download
40 Senarai Semak Urus P. NILAM (Word) Download
41 Graf Tahap Jauhari dan RP (Excel) Download
42 Status Tahunan Jauhari & RP (Excel) Download
43 Lampiran NILAM3A Download
44 Dewey Decimal Classification System Download
45 Rujukan Pengkelasan Perpuluhan DEWI (DDC) Download
46 Panduan Pengkelasan DDC Download
47 Cara Memproses Glob Download
48 Cara Memproses Kaset Audio Download
49 Cara Memproses Peta Download
50 Cara Memproses Transparensi Download
51 Carta Organisasi Induk PSS (SR) (PowerPoint) Download
52 Carta Organisasi Kerja PSS (SR) (PowerPoint) Download
53 Carta Organisasi Induk PSS (SM) (PowerPoint) Download
54 Carta Organisasi Kerja PSS (SM) (PowerPoint) Download
55 Contoh Failkuasa Sekolah Download
56 Fail Kuasa Ikut Bab Download
57 Fail Kuasa (Kandungan) Download
58 Fail Kuasa Lampiran A Download
59 Fail Kuasa Lampiran B Download
60 Pengendalian Bahan RP Off Air 2 Download
61 Strategi Penggunaan TVP Download
62 BIDANG TUGAS AJK PENGAWAS PSS Download
63 BIDANG TUGAS GPM  – PENYELARAS PSS Download
64 SENARAI TUGAS JK GURU UNIT MEDIA Download
65 SENARAI TUGAS JK GURU UNIT PERPUSTAKAAN Download
66 SENARAI TUGAS JK INDUK PSS Download
67 SENARAI TUGAS JK KERJA PSS Download
68 SENARAI TUGAS KERANI PSS Download
69 SENARAI TUGAS PANITIA MATAPELAJARAN Download
70 SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER Download
71 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PSS Download
72 Copy Cataloging Download
73 KATALOG(NOTA Peraturan) Download
74 KATALOG (PowerPoint) Download
75 Panduan PSS Cemerlang Download
76 Badan Pengawas Download
77 Contoh Fail Meja Download
78 Contoh Rekod PSS Download
79 Jadikan Buku Download
80 Jenis-jenis  Fail PSS Download
81 Jenis-jenis Rekod Download
82 Pameran Sejarah Download 
83 Pilih Buang Download 
84 Arah Pusat Sumber Sekolah Download 
85 Bantuan Parkapita Pusat Sumber Sekolah Download 
86 Cara Buka Buku Download 
87 Carta Alir Proses Teknik Download 
88 Carta Aliran Apabila Menerima Bahan Download 
89 Contoh Slip Kerja Download 
90 Fail dan Rekod Download 
91 Hapuskira Download 
92 Sudut di Pusat Sumber Sekolah Download 
93 Mutiara Kata Download 
94 Aktiviti Pusat Sumber Sekolah Download 
95 Carta Aliran Proses Buku & Bahan Bukan Buku Download 
96 Fail Kuasa Download 
97 Fail Meja Download 
98 Katalog Download 
99 Pengkelasan Download 
100 Konsep & Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Download 
101 Pelupusan Barang-Barang Awam Download 
102 Perolehan Pusat Sumber Sekolah Download 
103 Proses Teknik Download 
104 Sistem Fail Pusat Sumber Sekolah Download 

 

cooltext1447592412

1. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT Sekolah 2014 40d78-icon19

2. Senarai Tugas GPB

3. Lampiran 1 : Sijial Akuan Penerimaan (SAP)

3. Lampiran 2 : Sijil Pengujian Dan Pentauliahan (SPP)

4. Lampiran 3 Daftar Harta Modal (KEWPA-2)

5. Lampiran 4 : Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEWPA-9)

6. Lampiran 5 : Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan Peralatan ICT ( Borang PPP)

7. Lampiran 6 : Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk      

                         Penyelenggaraan  (Borang KMKP)

8. Carta Aliran Pelupusan Peralatan ICT

9. Senarai Semak Pelupusan Peralatan ICT

10. Panduan Bridget Bestari

11. Panduan Perlaksanaan Program Pusat Akses

12. Senarai Semak Audit Peringkat BTPN Dan Audit Peringkat Sekolah 40d78-icon19

13. Daftar Harta Modal (KEWPA-3) UNTUK NETBOOK 1 MALAYSIA 40d78-icon19

14. Garis Panduan Netbook 40d78-icon19

cooltext1447593757

1. Pemasangan Struktur 1Bris Di Sekolah

2. Pemasangan Peralatan CPE 1Bris Di Sekolah

3. Garis Panduan Pemasangan 1BestariNet

4. Surat Kelulusan Kebenaran Memasuki Premis Sekolah Bagi Perlaksanaan      1BestariNet

cooltext1447598494

1. Nota Bengkel Instalasi Dan Penggunaan Bahan MBMMBI

2. Dasar MBMMBI

3. Slide Net Support School Versi 10.7

4. Senarai Perisian Yang Dibekalkan (MBMMBI 2012)

5. E-Book (Dasar MBMMBI)

6. SURAT SIARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2011: PINDAAN PERKARA 6 DAN LAMPIRAN DALAM SURAT SIARAN KPM BILANGAN 5 TAHUN 2011: GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) 17 November 2011

Surat Siaran Bil.5 2011 Garis Panduan Pelaksanaan Dasar MBMMBI

Lampiran A: Garis Panduan Pelaksanaan Dasar MBMMBI 2012

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 2011: Pelaksanaan Dasar MBMMBI 16 November 2011

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 2011: Pelaksanaan Dasar MBMMBI)
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1321253257.pdf

(Lampiran 1 (Warna))
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1321253631.pdf

(Lampiran 1 (Hitam Putih))
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1321253718.pdf

8. SURAT SIARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2011: GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) 16 November 2011

Surat Siaran Bil.5 2011 Garis Panduan Pelaksanaan Dasar MBMMBI

Lampiran A: Garis Panduan Pelaksanaan Dasar MBMMBI 2012

9. Berita Harian 11 November 2011 – Sebahagian besar murid tak upaya ikuti PPSMI 11 November 2011

10. Program Pemantauan Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) 11 August 2011

Sila muat turun surat siaran di sini.

Untuk memuat turun borang-borang berkenaan program, sila klik di sini.

Templat Data Pemantauan MBMMBI v1.0, sila klik di sini.

Templat Data Pemantauan MBMMBI v1.1, sila klik di sini. Pastikan Templat Data Pemantauan MBMMBI v1.0 di atas juga telah dimuat turun dan install.

Manual Penggunaan Templat Instrumen Pemantauan MBMMBI 2011, sila klik di sini.

13. Plan will boost BM, English 12 October 2010

14. Memartabatkan Bahasa Malaysia & Memperkukuh Bahasa Inggeris 30 September 2010

Muat turun maklumat MBMMBI di sini

cooltext1447594722

1. Borang KEW.PA

cooltext1461236197

1. Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

2. Ringkasan Eksekutif – Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

3. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

4. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

5. Pelan Strategik Interim KPM 2011 – 2020

cooltext1447595720

1. MP3 Lagu Negaraku (Instrument & Vokal)

2. MP3 Lagu 1Malaysia

3. MP3 Lagu Nilam

4. MP3 Lagu Membaca Gaya Wawasan

5. Shotrcut Virus Remover V3.1

6. Driver Printer Ricoh

7. Koleksi Lagu-Lagu Patriotik

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s